Zbliża się termin zgłaszania prac!

Przypominamy, że na prace konkursowe czekamy tylko do najbliższego poniedziałku!

Zgodnie z regulaminem:
Termin i miejsce składania prac konkursowych
Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnionymi:
Metryką filmu (załącznik nr 1 do regulaminu)
i
Kartą zgłoszenia (załącznik nr 2 do regulaminu)
należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2015 r. do godziny 15.00
pod adresem:
Biuro Promocji Miasta
Przejście Żelaźnicze 1
50-107 Wrocław