Centrum Technologii Audiowizualnych

Centrum Technologii Audiowizualnych prowadzi działalność w dziedzinie nowych technologii wizualnych. Zajmuje się realizacją obrazów wielowarstwowych. Upowszechnia wiedzę w zakresie elektronicznych technologii obrazu, tworzy warunki dostępu do nowatorskich technologii, inicjuje i prowadzi prace badawcze związane z realizacją filmową.
CeTA jest jedyną tego typu instytucją w Polsce. Podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
CeTA dysponuje unikatowym pod względem zastosowanych nowatorskich technologii elektronicznych studiem filmowym, do realizacji i compositingu obrazów wielowarstwowych w czasie rzeczywistym, bez postprodukcji. Studio zostało zbudowane według autorskiego projektu Zbigniewa Rybczyńskiego, wybitnego polskiego reżysera i operatora filmowego, laureata najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie m.in. Oscara za film „Tango” (1983).